Sepet

Yasaklı Ürünler

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

1. Airbag ve ekipmanları

2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

3. Alkollü içecekler

4. Askeri teçhizat

5. Ateşli silahlar ve bıçaklar

6. Canlı hayvan

7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri

10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

11. Dinleme cihazları

12. Emniyet kemeri adaptörü

13. Hisse senedi, tahvil, bono

14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

15. İnsan ve diğer canlı organları

16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

17. Kişilik hakları

18. Kopya ve bandrolsüz ürünler

19. Kültür ve tabiat varlıkları

20. Maymuncuk ve kilit açıcılar

21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler

22. Pornografik içerikli malzemeler

23. Promosyon ürünleri

24. Radar detektörleri

25. Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri

26. Resmi kıyafetler ve üniformalar

27. Sahte veya replika ürünler

28. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

29. Şans oyunları biletleri

30. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

31. Telif hakkını haiz ürünler

32. Telsiz ve komünikasyon cihazları

33. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

34. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar

35. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

36. Uyuşturucu maddeler

37. Ürün özelliği taşımayan satışlar

38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler

41. Yasaklı hayvan türleri

42. Yasaklı yayınlar